Privacy en cookies

Deze privacy policy is ontworpen om u in te lichten over de informatie die

Brouwhoeve, Benissa, Spanje, E-mail: info@brouwhoeve.es

Registro Mercantil: Tomo 3163, Hoja A-105277, Folio 11, Libro 0, Inscrip. 3

ten behoeve van haar activiteiten verzamelt door middel van de website waarop deze policy kan worden teruggevonden, de reden waarom we dergelijke informatie verzamelen en hoe we de informatie behandelen die u ons verstrekt en informatie die we van u vernemen ingevolge uw bezoek aan onze website. Uw gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze privacy policy. Indien u niet akkoord gaat met onze privacy policy, gelieve dan deze website niet te gebruiken.


Persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen op twee manieren persoonlijke informatie over onze gebruikers:

  • Door de registratie en de verzending van informatie die u ingeeft op bepaalde pagina’s op de website; en/of
  • Door geautomatiseerde middelen, meer in het bijzonder door cookies. Voor meer informatie over cookies, zie hieronder.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, hoeft u in beginsel enkel uw naam en e-mailadres te verstrekken. Het staat u vrij om meer informatie te verstrekken, waaronder geboortedatum of leeftijd, adres, mobiel of ander telefoonnummer, of andere persoonlijke informatie of contactinformatie. We kunnen ook vragen naar uw opmerkingen, suggesties, of andere informatie met betrekking tot onze website, onze producten of diensten, of ons bedrijf. Andere specifieke types van informatie die kunnen worden gevraagd omvatten gegevens in verband met wedstrijden, sweepstakes, of andere promotie-aanbiedingen of andere marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, video- of audio-materiaal.


Social media plugins

Deze website gebruikt social media plugins. Zelf zonder een gebruiker te zijn van deze social media sites, wordt uw IP-adres doorgestuurd naar de servers van de social media bedrijven.


Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Deze worden vaak gebruikt om websites te laten werken, of om ze efficiënter te laten werken, evenals om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

Deze website gebruikt cookies om te onthouden dat u de leeftijdscontrole hebt bevestigd, en om uw gebruik van de site via Google Analytics te analyseren. U kunt alle cookies van deze website verwijderen en blokkeren, maar delen van de website zullen dan mogelijk niet werken. Indien u niet wenst dat cookies worden gebruikt, gelieve onze website dan niet te gebruiken, aangezien deze niet kunnen worden geweigerd zonder de werking van de website te verhinderen.

De meeste webbrowsers laten een zekere controle over de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Om meer te vernemen over cookies, met inbegrip van welke cookies werden ingesteld en hoe ze te beheren en verwijderen, gelieve www.allaboutcookies.org te willen bezoeken.


Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken de persoonsgegevens die u ingeeft of die we verzamelen:

  • Om uw rechtstreekse verzoeken te beantwoorden, zoals aangegeven toen we uw informatie verzamelden of zoals op een andere manier aan u beschreven voorafgaandelijk aan het gebruik van uw informatie;
  • Om uw deelname aan wedstrijden, sweepstakes, andere promotionele aanbiedingen of andere marketingactiviteiten te beheren;
  • Om de wensen van u en onze verbruikers in het algemeen beter te begrijpen;
  • En voor andere legitieme zakelijke doeleinden, met inbegrip van het van tijd tot tijd verzenden van actuele mailingen of andere marketinginformatie over onze merken en onze vennootschappen waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent, via e-mail. (Indien u ons de toelating daarvoor hebt gegeven op het ogenblik dat u zich bij ons hebt geregistreerd.)

We kunnen de informatie die u ingeeft combineren met andere persoonsgegevens die we over u hebben verkregen van andere bronnen, inclusief indien u ons informatie hebt bezorgd op andere plaatsen of via een ander medium, zoals op andere websites onder ons beheer.

Informatie die we passief traceren, inclusief door middel van cookies, wordt gebruikt om uw ervaring op onze website en de aanbiedingen die we u doen op onze website, te personaliseren en te verbeteren, zoals hierboven beschreven.

Indien er andere doeleinden zijn voor de inzameling van uw informatie dan deze die hierboven werden geïdentificeerd, zullen we deze doeleinden meedelen vóór of op het tijdstip waarop de informatie wordt verzameld of vooraleer uw persoonlijke informatie wordt gebruikt voor een niet eerder geïdentificeerd doel.

We zullen uw persoonlijke informatie slechts zo lang bijhouden als nodig voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.


Direct marketing

Hoewel het verkopen van persoonlijke informatie aan niet-verbonden derden niet tot onze activiteiten behoort, kunnen we mogelijks van tijd tot tijd uw informatie delen met verwerkers die namens ons handelen, evenals met onze verbonden vennootschappen, met inbegrip van onze moedervennootschap, of met zakenpartners zoals derden waarmee we gezamenlijke promoties of programma’s voeren en die u meer wensen te vertellen over hun merken.

Indien u op enig tijdstip beslist om geen commerciële of promotionele informatie meer te ontvangen met betrekking tot onze eigen producten of diensten van onze verbonden vennootschappen of onze zakenpartners waarmee we gezamenlijke promoties of programma’s voeren, gelieve dan gebruik te maken van de opt-out procedure die is voorzien in elke promotionele boodschap die u van ons ontvangt.

Gelieve op te merken dat indien u verkiest om geen promotionele boodschappen van ons meer te ontvangen, we u steeds informatie zullen blijven sturen die verband houdt met elke account die u mogelijks bij ons hebt, of met de zakelijke relatie die u mogelijks met ons hebt, zoals een verzoek dat u hebt gedaan voor of over onze goederen en diensten (zoals transactionele boodschappen over sweepstakes waaraan u mogelijks hebt deelgenomen).


Persoonsgegevens delen en persoonsgegevens overdragen naar andere rechtsgebieden

Gelieve op te merken dat in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan verwerkers, verbonden vennootschappen of derden waarmee we gezamenlijke promoties of programma’s voeren, die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd in landen die een onvoldoend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. U aanvaardt hierbij de overdracht van uw persoonsgegevens in dergelijke gevallen.

Gelieve op te merken dat onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens, we ook uw persoonsgegevens zullen delen indien we van menig zijn dat we hiertoe zijn gehouden om alle wetten, reglementen, beslissingen van rechtbanken, of een wettelijk of overheidsverzoek na te leven. In het weinig waarschijnlijke geval dat alle of een deel van onze activiteiten door een derde wordt overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de vennootschap. Zonder enige verplichting daartoe te aanvaarden, behouden we ons eveneens het recht voor om alle informatie te verzamelen en te delen die we nodig achten om een onderzoek te voeren of actie te ondernemen in verband met vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, mogelijk letsel aan personen of schade aan zaken, teneinde onszelf of één of meer van onze gebruikers of hun rechtsopvolgers te beschermen, of zoals anderszins vereist of toegelaten door de wet.

Gelieve er ten slotte rekening mee te houden dat bepaalde delen van onze website interactief van aard kunnen zijn, en u kunnen toelaten om informatie te plaatsen die andere gebruikers kunnen zien. Gelieve deze delen van de website niet te gebruiken indien u niet wenst dat informatie publiekelijk kan worden gezien.


Websites van derden

Op bepaalde delen van onze website kunnen we links voorzien naar websites van derden. Deze Privacy Policy is echter enkel van toepassing op de website waarop deze is gepubliceerd, en beschrijft geen gegevensverzamelingspraktijken op andere websites, met inbegrip van deze waarnaar of waarvan wordt gelinkt vanaf deze website. Deze links worden voor uw gemak geleverd; gelieve u er echter bewust van te zijn dat wij de derden of hun websites niet controleren, en dat deze derden een verschillende Privacy Policy zullen hebben. U dient de privacy policy’s van alle websites zorgvuldig te lezen alvorens u hen persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.


Uw rechten

U kunt op elk ogenblik uw recht uitoefenen om toegang te hebben tot enige persoonsgegevens met betrekking tot uzelf, deze recht te zetten en, desgevallend, deze te verwijderen, in naleving van de toepasselijke wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, door het sturen van een verzoekformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar info@brouwhoeve.es

U kunt zich eveneens op elk ogenblik, kosteloos en zonder enige verdere verklaring, uitschrijven van enige direct marketingcampagnes en verzoeken om niet langer enig promotiemateriaal zoals hierboven beschreven van ons te ontvangen.


Veiligheid

Wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om de informatie die op deze website wordt geleverd zoveel mogelijk te beveiligen. In aanvulling op deze maatregelen gebruiken wij gangbare industriële encryptie technologieën om privacy te waarborgen. Wanneer gegevens worden getransfereerd tussen uw browser en deze website, zorgen wij ervoor dat de data flow versleuteld is. Hoewel we ernaar streven om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren bij het opslaan, gebruiken en delen van de informatie die u ons geeft, is geen enkele website honderd procent veilig, en dus moedigen we u aan om gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, met inbegrip van, bijvoorbeeld, alle gebruikersnamen en paswoorden vertrouwelijk te houden.

Wettelijke minimumleeftijd voor het drinken van alcohol/ Kinderen op onze website

Deze website is niet bedoeld voor of gericht op individuen die niet de wettelijke minimumleeftijd voor het drinken van alcohol hebben bereikt in hun land van woonplaats, met inbegrip van kinderen jonger dan 18. Wij verzamelen niet doelbewust informatie van dergelijke individuen. Ouders, indien u van mening bent dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft bezorgd, gelieve ons te willen contacteren via het contactformulier op www.brouwhoeve.es


Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik delen van deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Niettegenstaande het voorgaande, zullen wij niet retroactief belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming.


Vragen

Indien u, op enig ogenblik, verzoeken of vragen zou hebben met betrekking tot deze policy of indien u uw gegevens wenst aan te passen, gelieve ons te willen contacteren via het contactformulier op www.brouwhoeve.es

Dank voor uw bezoek aan onze website.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Wij houden je op de hoogte van de nieuwe ambachtelijke producten.
Brouwhoeve Ridderkerk (NL)
Voorzand 32
2984 BH Ridderkerk
(uitsluitend op afspraak) 
Winkel
C/ Watt 1
03720 Benissa

Openingstijden:
Maandag t/m Dinsdag 9u - 17u
Woensdag t/m Vrijdag 9u - 17u
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
Brouwerij
C/ Watt 1
03720 Benissa
(+34) 660 290 259
(uitsluitend op afspraak) 
Veilig betalen
© 2021 Brouwhoeve. All rights reserved
NL - ES - EN

Je moet 18 jaar of ouder zijn om deze site te bezoeken.

Nee